:: درباره ما ::

بیمتو یا بیم ِ تو ؛ یعنی : ترس ِ تو

پس ؛ ترس ِ تو بیمه کن!

بیمتو ؛ با هدف شناسایی درخواست های مشتریان جهت صدور انواع بیمه نامه در استان قم راه اندازی شده است.

هدف از راه اندازی این مجموعه؛ تهیه بیمه نامه به ساده ترین روش ممکن هست .

این مجموعه ؛ طبق شرایط و ضوابط شرکت سهامی بیمه دانا ایجاد و راه اندازی شده است .