:: بیمه عمر و پس انداز ::

بیمه عمر و پس انداز همانطور که مشخص است ؛ از دو بخش عمر و پس انداز تشکیل شده است .

در این نوع بیمه نامه ها علاوه بر برخورداری از پوشش های بیمه ای ، می توانید از ماهیت تشکیل سرمایه و پس انداز نیز بهره مند شوید که سرمایه مذکور می تواند مواردی از قبیل : تهیه مسکن ، پرداخت اقساط معوق و دیون، هزینه ازدواج ، هزینه های تحصیلی ، هزینه خدمت سربازی، هزینه بیماری های خاص ، بازنشستگی و … مورد استفاده قرار گیرد.