:: بیمه بازنشستگی مادام العمر::

تنها با پرداخت ۱۰ قسط سالانه بازنشسته شوید و بصورت مادام العمر مستمری دریافت کنید .

مشخصات و ویژگی های این بیمه نامه به شرح ذیل می باشد :

الف) مدت زمان بیمه نامه : مدت این بیمه نامه ها کاملا اختیاری و با توجه به شرایط هر فرد می تواند متغییر باشد و شرکت سهامی بیمه دانا هیچ گونه دخل و تصرفی در آن ندارد.